Sr. No. Trade Unit Class Room Area per Unit Total class Room Area for Trade Workshop Area per unit Total workshop area for Trade Remarks (Photograph etc. in link)
1              
2              
3              
4         .    
5